ایمیل مارکتینگ
آموزش تبلیغات و بازاریابی

ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی)

در ابتدای مقاله یک مقدمه مختصر، در ارتباط با ایمیل مارکتینگ خواهیم گفت تا شما پیش زمینه‌ای از ایمیل مارکتینگ

بازاریابی b2c
آموزش تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی B2C چیست؟

اگر شما هم در حوزه مارکتینگ چه از نوع دیجیتال و چه از نوع آفلاین فعال هستنید، قطعا با عبارت‌هایی

بازاریبای b2b
آموزش تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی B2B چیست؟

اگر بخواهیم به ساده‌ترین حالت ممکن بازاریابی (Business to Business) را معنا کنیم، باید بگوییم؛ در معامله‌ای که هر دو